[FOTO] 400-lecie konsekracji kościoła w Grodzisku

Uroczystą Mszę św. o godzinie 16:00 poprzedziła modlitwa Koronką w Godzinie Bożego Miłosierdzia oraz koncert pieśni religijnej w wykonaniu zespołu wokalnego „Cantabile”. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, który objął patronatem honorowym to wydarzenie, przewodniczył uroczystej Mszy świętej oraz udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodych parafian.

W koncelebrze z Ordynariuszem Mszę św. sprawowali: proboszcz ks. Marek Zieliński i ks. dr. Rafał Zieliński. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Sławomir Deręgowski – wikariusz biskupi rejonu włocławskiego, który w Słowie Bożym skierowanym do wiernych powiedział, że świętowanie jubileuszu jest potrzebne, aby złożyć Bogu dziękczynienie, podtrzymywać i przekazywać młodemu pokoleniu świadomość duchowego dziedzictwa oraz dla umocnienia naszej wiary. Do młodych mówił o sile darów Ducha Świętego oraz o konieczności wspierania się nimi w codziennym życiu.

W liturgii uczestniczyli również: dotychczasowy proboszcz parafii Grodzisko ks. kan. Aleksander Rybczyński – dziekan dekanatu Kościeleckiego, ks. kapelan Mateusz Szurgot oraz redaktor naczelny Ładu Bożego, który objął uroczystość patronatem medialnym ks. Julian Głowacki, z-ca wójta gminy Świnice Warckie – pani Anna Matusiak, przewodnicząca Rady Gminy – pani Halina Jeżak, radna Rady Powiatu Łęczyckiego oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich – pani Monika Galankiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnicach Warckich pan Andrzej Karkowski, dyrektor Ludowego Banku Spółdzielczego – pani Renata Ławniczak, sołtysi z sołectw z terenu parafii, parafianie, goście, a wśród nich rodzice obecnego proboszcza parafii Grodzisko –ks. Marka Zielińskiego.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup powiedział m.in., że ta świątynia, widoczna z wielu miejsc parafii, to symbol żyjącego i miłującego nas Chrystusa. Przywołując słowa ks. prałata Deręgowskiego podkreślił, że twarz współczesnego Kościoła to twarz każdego z nas z osobna, a także jako wspólnoty. Następnie poświęcił tablicę jubileuszową zawieszoną w kruchcie kościoła.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowali: organista pan Krzysztof Kaszubski, zespół wokalny Cantabile z S. Almą przełożoną świnickiej wspólnoty ZMBM oraz Orkiestra Dęta z Grodziska. Świętowanie zakończyła kolacja w remizie strażackiej w Grodzisku.

źródło: Powiat Łęczycki, Marlena Strychalska

Więcej wiadomości:


Ostatnio dodane: