CKZ w Łęczycy z dofinansowaniem na zakup nowego sprzętu

W ostatnich dniach Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu nr. RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie Zawodowe.

Projekt zakłada zakup nowego wózka widłowego, tokarki sterowanej numerycznie, kompletnego wyposażenia nowej spawalni, doposażenia pracowni mechanicznej w  sprzęt i narzędzia oraz bezpłatne szkolenia spawaczy w metodzie MAG, TIG, szkolenia operatorów wózków widłowych dla uczniów, osób pracujących i bezrobotnych.

źródło: Powiat Łęczycki

Więcej wiadomości:


Ostatnio dodane: