Burmistrz Kulesza z absolutorium. „Postaram się nie zawieść zaufania”

Wczoraj o godzinie 16:10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni podejmowali uchwały m.in. w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łęczyca. Obie uchwały zostały podjęte.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie nad uchwałami poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Miasta Łęczyca za 2019 rok. Treść raportu dostępna jest pod tym linkiem – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2872

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Burmistrzowi Miasta Łęczyca na 14 obecnych radnych, 11 głosowało „za”, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym stosunkiem głosów podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca wotum zaufania. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyca za rok 2019 stosunek głosów brzmiał 10 „za” i 4 wstrzymane głosy.

Burmistrz Paweł Kulesza dziękuje radnym za okazane, kolejny raz, wsparcie i udzielenie absolutorium.

– Dziękuję Radnym za podjęcie uchwał tak ważnych dla płynnego funkcjonowania samorządu. Oznacza to, że moja praca spotyka się z aprobatą, a ja postaram się nie zawieść zaufania, którym po raz kolejny zostałem obdarzony. Wierzę, że dzięki dobrej współpracy uda nam się sukcesywnie realizować kolejne zadania. 

Źródło: Urząd Miejski w Łęczycy

Więcej wiadomości:


Ostatnio dodane: